सैनामैना नगरपालिकाकाे गाँउ व्लक जग्गाकाे जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूजी वितरण कार्यक्रम का केही झलकहरू।

 

थप सम्बन्धीत समाचार

वर्तमान गतिविधिहरू