नेपाल सरकारबाट शर्पदंश र प्राकृतीक चिकीसालय संचालन अनुमती प्राप्त ।

 

 

 

थप सम्बन्धीत समाचार

वर्तमान गतिविधिहरू