थप सम्बन्धीत समाचार

वर्तमान गतिविधिहरू

आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि भूमि बैंक ।

टेकराज पन्थी ।किसानले कृषिकार्य गर्न नसके आफ्नो जमिन भूमि बैंकको जिम्मामा दिने र भूमि बैंकले कृषि गर्ने वा अरु कृषकलाई भूमि उपलब्ध गराउने व्यवस्था नै भूमि बैंक हो । साथै खेतीयोग्य जमिनको प