थप सम्बन्धीत समाचार

वर्तमान गतिविधिहरू

कर्मचारी सरूवा , अाधार र यसका असरहरू ।

कर्मचारी कार्यरत रहेको कार्यालयबाट अर्को कार्यालय वा निकायमा कामकाज गर्न खटाउनु वा हालको जिम्मेवारीबाट थप जिम्मेवारीमा खटाउनु सरूवा हो । सामान्यतया सरूवा आर्थिक बर्ष समाप्त भएपछि विभिन